Dodka bajar bhav today : आजचे दोडका बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे दोडका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dodka bhav 2023)    

शेतमाल : दोडका (शिराळी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/05/2023
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 25 500 3310 2500
खेड-चाकण क्विंटल 48 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 15 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 4 1900 3900 3300
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 2500 5000 3000
नाशिक लोकल क्विंटल 80 3335 5210 4290
पुणे लोकल क्विंटल 88 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 150 2500 4000 3300
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 3000 3500 3250