Dodka bajar bhav today : आजचे दोडका बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे दोडका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dodka bhav 2023)   

शेतमाल : दोडका (शिराळी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/05/2023
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 10 1000 5510 3000
औरंगाबाद क्विंटल 42 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 58 2500 4500 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 9 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 4 600 5100 2700
राहता क्विंटल 6 1500 3500 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 1200 3500 3000
नाशिक लोकल क्विंटल 71 3335 5000 4250
पुणे लोकल क्विंटल 105 2000 3500 2750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 3000 4000 3500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 120 1400 3000 2100
पनवेल नं. १ क्विंटल 21 3000 3500 3250