Dodka bajar bhav today : आजचे दोडका बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे दोडका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dodka bhav 2023) 

शेतमाल : दोडका (शिराळी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/05/2023
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 22 500 3000 2000
खेड-चाकण क्विंटल 60 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 2000 1550
राहता क्विंटल 1 3500 3500 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 3000 2700
नाशिक लोकल क्विंटल 127 2920 3920 3500
पुणे लोकल क्विंटल 107 2000 3200 2600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 3 2500 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 57 2400 3600 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 15 3000 3600 3300