Dhobli Mirchi Bajar Bhav Today : आजचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे ढोबळी मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dhobli Mirchi Bhav 2023)

शेतमाल : ढोवळी मिरची
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 38 1100 1400 1250
भुसावळ क्विंटल 1 2500 2500 2500
पलूस क्विंटल 3 3000 3500 3200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 535 1875 3250 2560
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 3000 3200 3200
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 37 1000 1600 1300
सोलापूर लोकल क्विंटल 45 700 2000 1000
पुणे लोकल क्विंटल 415 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 180 1500 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 839 2000 2400 2200
पेन लोकल क्विंटल 126 6600 6800 6600
राहता लोकल क्विंटल 6 1000 1500 1200
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2500
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 7 3000 3500 3250
रामटेक नं. १ क्विंटल 7 4000 5000 4500