Dhobli Mirchi Bajar Bhav Today : आजचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे ढोबळी मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dhobli Mirchi Bhav 2023)   

शेतमाल : ढोवळी मिरची
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/04/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 42 1200 1400 1300
खेड-चाकण क्विंटल 158 1500 3500 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1000 2000 1650
सातारा क्विंटल 9 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 769 1250 2125 1690
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1750
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 546 1500 3000 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 40 2500 3000 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 140 2000 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 833 2000 3000 2500
राहता लोकल क्विंटल 20 1000 2500 1700
कामठी लोकल क्विंटल 2 2500 3500 3000
रामटेक नं. १ क्विंटल 4 4000 4200 4100