Dhobli Mirchi Bajar Bhav Today : आजचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे ढोबळी मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dhobli Mirchi Bhav 2023)

शेतमाल : ढोवळी मिरची
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/05/2023
औरंगाबाद क्विंटल 23 1200 1800 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1400 2000 1500
सातारा क्विंटल 11 4000 5000 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 442 2500 4500 3440
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4000 3700
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 1500 2200 1800
पुणे लोकल क्विंटल 228 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1600 2000 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 2000 4000 3000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 18 1000 5000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 80 4000 4500 4325
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 85 3500 5000 4500
राहता लोकल क्विंटल 13 1200 4000 2600
कामठी लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 5 3000 3500 3350
रामटेक नं. १ क्विंटल 7 4000 5000 4500