Dhobli Mirchi Bajar Bhav Today : आजचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे ढोबळी मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dhobli Mirchi Bhav 2023)]

शेतमाल : ढोवळी मिरची
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/05/2023
राहूरी क्विंटल 3 1500 5500 3500
खेड-चाकण क्विंटल 100 3000 5000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 15 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 12 4000 4500 4250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 371 3750 5625 4750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4000 3800
कराड हायब्रीड क्विंटल 33 3000 4000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 29 1500 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 18 1800 2000 1900
पुणे लोकल क्विंटल 328 2000 4000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 120 3000 5000 4500
पेन लोकल क्विंटल 108 6600 6800 6600
राहता लोकल क्विंटल 10 500 1500 1000
कामठी लोकल क्विंटल 1 4500 5500 5000