Dhobli Mirchi Bajar Bhav Today : आजचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे ढोबळी मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dhobli Mirchi Bhav 2023)      

शेतमाल : ढोवळी मिरची
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 26 700 1000 850
राहूरी क्विंटल 2 2200 2600 2400
खेड-चाकण क्विंटल 170 1000 3000 2000
सातारा क्विंटल 26 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 614 1625 2500 1875
कराड हायब्रीड क्विंटल 24 2000 2500 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 57 1000 2500 1800
पुणे लोकल क्विंटल 485 2000 3500 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 29 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 180 2000 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 542 2000 3000 2500
राहता लोकल क्विंटल 23 1000 2000 1500
कामठी लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000
रामटेक नं. १ क्विंटल 4 4000 5000 4500