Dhobli Mirchi Bajar Bhav Today : आजचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे ढोबळी मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dhobli Mirchi Bhav 2023)

शेतमाल : ढोवळी मिरची
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/05/2023
अकलुज क्विंटल 20 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 102 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 11 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 12 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 512 1875 3125 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 1500 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 236 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 2500 3000 2750
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 32 500 2300 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 200 2000 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 430 2000 2400 2200
पेन लोकल क्विंटल 117 6200 6400 6200
राहता लोकल क्विंटल 5 1000 2500 1700
कामठी लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 5 2000 3500 2700
रामटेक नं. १ क्विंटल 4 4000 5000 4500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 63 2500 3500 3000