Chavali sheng bajar bhav : आजचे चवळी शेंग बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे चवळी शेंग चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Chavali sheng bhav 2023)      

शेतमाल : चवळी (शेंगा)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2023
नागपूर क्विंटल 150 600 1000 800
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 15 2500 3000 2750
राहता क्विंटल 1 2500 2500 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 445 800 635
जळगाव लोकल क्विंटल 13 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 29 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 5 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 22 3000 4000 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 15 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 6 600 1000 800