Chavali sheng bajar bhav : आजचे चवळी शेंग बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे चवळी शेंग चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Chavali sheng bhav 2023)      

शेतमाल : चवळी (शेंगा)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/05/2023
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 22 500 4000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 24 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 4 1500 2500 2000
हिंगणा क्विंटल 22 500 600 600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 19 440 800 620
जळगाव लोकल क्विंटल 15 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 21 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 10 3000 3500 3300
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 7 300 700 500