Chavali sheng bajar bhav : आजचे चवळी शेंग बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे चवळी शेंग चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Chavali sheng bhav 2023)     

शेतमाल : चवळी (शेंगा)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/04/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 20 2000 2500 2250
खेड-चाकण क्विंटल 34 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 1 1500 1500 1500
हिंगणा क्विंटल 15 1000 1500 1500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1050 1500 1305
पुणे लोकल क्विंटल 28 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 18 3000 4000 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 14 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2000