Chavali sheng bajar bhav : आजचे चवळी शेंग बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे चवळी शेंग चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Chavali sheng bhav 2023)       

शेतमाल : चवळी (शेंगा)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/05/2023
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 54 500 3210 2000
नागपूर क्विंटल 100 1200 1600 1525
औरंगाबाद क्विंटल 5 1500 2500 2000
हिंगणा क्विंटल 15 1000 2000 1600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 1050 1500 1330
जळगाव लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2200
पुणे लोकल क्विंटल 27 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 4 2000 2500 2250
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 2500 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 14 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 1 1500 2500 2000