Chavali sheng bajar bhav : आजचे चवळी शेंग बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे चवळी शेंग चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Chavali sheng bhav 2023)      

शेतमाल : चवळी (शेंगा)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 12 2400 3200 2800
खेड-चाकण क्विंटल 24 2000 4000 3000
हिंगणा क्विंटल 27 1000 2000 1500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 445 800 635
जळगाव लोकल क्विंटल 10 2500 3500 3000
पुणे लोकल क्विंटल 27 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 37 1000 3120 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 21 3000 4000 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 26 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 18 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 1 500 1500 1000