Chavali sheng bajar bhav : आजचे चवळी शेंग बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे चवळी शेंग चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Chavali sheng bhav 2023)      

शेतमाल : चवळी (शेंगा)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/05/2023
नागपूर क्विंटल 150 700 1000 925
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 18 3500 4000 3750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 19 240 600 450
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 39 400 600 500
जळगाव लोकल क्विंटल 21 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3300 3300 3300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 6 400 800 600