Chavali sheng bajar bhav : आजचे चवळी शेंग बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे चवळी शेंग चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Chavali sheng bhav 2023)      

शेतमाल : चवळी (शेंगा)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/05/2023
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 32 500 3360 2000
खेड-चाकण क्विंटल 29 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 21 345 600 535
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 500 600 550
पुणे लोकल क्विंटल 45 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 69 1000 2750 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 95 3000 3600 3300
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 8 400 800 600