Chavali sheng bajar bhav : आजचे चवळी शेंग बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे चवळी शेंग चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Chavali sheng bhav 2023)      

शेतमाल : चवळी (शेंगा)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/05/2023
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 40 500 3000 2000
नागपूर क्विंटल 130 500 800 725
खेड-चाकण क्विंटल 48 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 350 700 520
जळगाव लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 33 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 81 2500 3500 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 9 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 6 600 1000 800