Bhendi bajar bhav today : आजचे भेंडी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे भेंडी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bhendi bhav 2023) 

शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 28 1800 2000 1900
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 1000 2000 1500
राहूरी क्विंटल 10 600 2800 1700
राहता क्विंटल 8 1500 3500 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 37 1250 3330 2910
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 35 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1030 1500 1310
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 800 2000 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 9 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 333 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 72 2000 3000 2500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2550
कराड लोकल क्विंटल 6 2500 2800 2800
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 2500 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 18 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 2800 3200 3000
मुंबई नं. १ क्विंटल 458 3000 3200 3100