Bhendi bajar bhav today : आजचे भेंडी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे भेंडी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bhendi bhav 2023) 

शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 29 2000 2500 2250
राहूरी क्विंटल 10 1000 3000 2000
खेड-चाकण क्विंटल 93 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1500 2500 2100
सातारा क्विंटल 25 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 6 1500 2800 2300
हिंगणा क्विंटल 11 1500 2000 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3600 3300
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 46 1300 1900 1500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1030 1500 1350
जळगाव लोकल क्विंटल 11 2000 2500 2200
पुणे लोकल क्विंटल 260 1200 3500 2850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2500 3000 2750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 3300 3500 3400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 69 2000 4000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 110 2000 2500 2375
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
मुंबई नं. १ क्विंटल 298 3000 3300 3100