Bhendi bajar bhav today : आजचे भेंडी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे भेंडी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bhendi bhav 2023) 

 

शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 34 1500 1800 1650
पाटन क्विंटल 9 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 82 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 13 1500 2000 1800
मंगळवेढा क्विंटल 9 800 3800 2600
राहता क्विंटल 4 1500 2000 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 42 2080 3750 2915
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3600 3400
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 43 1400 2200 1700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1505 2000 1825
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 1500 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 7 2000 2500 2200
पुणे लोकल क्विंटल 189 1400 4000 2750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 3000 3500 3250
नागपूर लोकल क्विंटल 60 1200 1600 1500
कराड लोकल क्विंटल 12 2500 3500 3500
पेन लोकल क्विंटल 114 5200 5400 5200
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 3500 4000 3750
मुंबई नं. १ क्विंटल 325 3000 3600 3300