Bhendi bajar bhav today : आजचे भेंडी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे भेंडी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bhendi bhav 2023)   

 

शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/04/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 18 1400 1600 1500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 29 1600 2000 1800
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1500 2500 2200
मंगळवेढा क्विंटल 10 1200 3000 2200
राहता क्विंटल 6 1500 2000 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 30 2080 3750 2915
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 2045 2500 2335
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 600 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 13 2000 2500 2200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 95 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 9 2500 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 14 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 2500 2400
पनवेल नं. १ क्विंटल 32 2800 3200 3000