Bhendi bajar bhav today : आजचे भेंडी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे भेंडी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bhendi bhav 2023)      

शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/04/2023
अकलुज क्विंटल 15 2000 4000 3500
धाराशिव क्विंटल 4 1500 3000 2250
खेड-चाकण क्विंटल 86 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 13 1000 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 9 700 3100 2000
राहता क्विंटल 4 2000 2500 2200
हिंगणा क्विंटल 9 1500 2000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 29 1500 2500 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3500 3250
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 100 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 2040 2500 2320
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 500 4000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 19 2000 2500 2200
पुणे लोकल क्विंटल 297 1000 3500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 52 2500 4000 3250
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1000 2100 1600
कामठी लोकल क्विंटल 6 2000 2500 2400
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 2800 3000 2900
मुंबई नं. १ क्विंटल 644 3000 3600 3300