Bhendi bajar bhav today : आजचे भेंडी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे भेंडी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bhendi bhav 2023)     

शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/04/2023
अकलुज क्विंटल 12 3000 4000 3500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 34 1400 2000 1700
खेड-चाकण क्विंटल 96 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 18 2000 3000 2500
सातारा क्विंटल 32 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 8 1000 3500 3000
राहता क्विंटल 15 2000 2500 2200
हिंगणा क्विंटल 15 2000 2000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 32 2080 3750 2915
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 1545 2000 1835
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 1000 3000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 16 2000 2500 2200
पुणे लोकल क्विंटल 356 1000 4000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1000 1600 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 62 2500 3000 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2000 2200 2150
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 2500 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 18 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 2800 3200 3000