Bhendi bajar bhav today : आजचे भेंडी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे भेंडी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bhendi bhav 2023)   

शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/05/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 9 1300 1500 1400
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 44 500 2600 1500
खेड क्विंटल 4 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 64 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1400 2300 2000
मंगळवेढा क्विंटल 9 700 3300 2200
पलूस क्विंटल 4 1000 2000 1500
राहता क्विंटल 4 2200 2500 2350
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 45 2080 3750 2910
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1525 2000 1815
सोलापूर लोकल क्विंटल 35 1000 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 22 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 279 1000 2500 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 16 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 41 1000 2000 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 7 1000 2000 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 2000 2500 2250
मुंबई नं. १ क्विंटल 670 3000 3400 3200