Bhendi bajar bhav today : आजचे भेंडी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे भेंडी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bhendi bhav 2023) 

शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/05/2023
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 58 500 2600 1500
औरंगाबाद क्विंटल 40 1400 2800 2100
खेड-चाकण क्विंटल 76 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 34 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 10 800 2800 2200
राहता क्विंटल 10 2000 2500 2200
हिंगणा क्विंटल 30 1600 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 42 2080 3750 2910
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2350
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 46 1500 2500 2000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2300 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 3025 3500 3315
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 1500 2500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 22 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 355 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 99 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 150 1000 1500 1325
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1600 2100 1800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 65 1200 2500 2000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 7 1500 2000 1700
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 4000 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 24 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 3 3500 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 16 2800 3000 2900