Bhendi bajar bhav today : आजचे भेंडी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे भेंडी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bhendi bhav 2023) 

शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/05/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 9 1200 1600 1400
राहूरी क्विंटल 12 500 2500 1500
खेड-चाकण क्विंटल 72 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 21 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 19 500 2500 1600
राहता क्विंटल 8 2000 2200 2100
हिंगणा क्विंटल 13 1000 1500 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 39 2080 3750 2910
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1200 1100
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 31 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 17 1515 2000 1805
सोलापूर लोकल क्विंटल 30 1500 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 25 1500 2000 1800
पुणे लोकल क्विंटल 273 1400 3000 2200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1000 2000 1875
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1200 2100 1800
कराड लोकल क्विंटल 18 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 3300 3300 3300
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1500