Bhendi bajar bhav today : आजचे भेंडी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे भेंडी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bhendi bhav 2023)    

शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 34 1500 2000 1750
राहूरी क्विंटल 10 500 2500 1500
पाटन क्विंटल 3 3000 4000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 106 2000 3000 2500
सातारा क्विंटल 26 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 6 1500 2000 1700
हिंगणा क्विंटल 7 1500 1700 1700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 19 1520 2000 1840
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 1500 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 9 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 364 1400 3500 2400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 95 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1000 1500 1375
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 20 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 14 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 8 1000 2000 1500
मुंबई नं. १ क्विंटल 435 2800 3200 3000