Bhendi bajar bhav today : आजचे भेंडी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे भेंडी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bhendi bhav 2023) 

शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/05/2023
अकलुज क्विंटल 15 2800 3500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 18 1200 1400 1300
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 32 1000 3400 2000
खेड-चाकण क्विंटल 88 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1600 3000 2000
राहता क्विंटल 4 2600 3500 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 27 1665 3330 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3200 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 1535 2000 1855
पुणे लोकल क्विंटल 274 1000 4000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 2500 3500 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 44 2000 3000 2500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 9 1000 2000 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2500
कामठी लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 22 2500 3000 2750
मुंबई नं. १ क्विंटल 733 3000 3600 3300