Bhendi bajar bhav today : आजचे भेंडी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे भेंडी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bhendi bhav 2023) 

शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/05/2023
अकलुज क्विंटल 12 3000 3800 3500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 40 1000 3000 2000
खेड-चाकण क्विंटल 103 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1500 2500 2000
विटा क्विंटल 20 2500 3000 2750
सातारा क्विंटल 34 2000 2500 2250
मंगळवेढा क्विंटल 7 500 3000 2500
राहता क्विंटल 11 1500 2700 2100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 39 1660 3330 2500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 84 1500 2500 2000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 17 1530 2000 1850
सोलापूर लोकल क्विंटल 19 1500 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 9 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 345 1400 3000 2200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2500 3500 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 83 1500 4000 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 80 2000 2500 2350
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 9 1500 2200 1800
भुसावळ लोकल क्विंटल 16 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 20 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2000
मुंबई नं. १ क्विंटल 600 3000 3400 3200
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 58 2500 3500 3000