Beet bajar bhav today : आजचे बीट बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे बीट बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Beet bhav 2023) 

शेतमाल : बीट
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2023
जळगाव क्विंटल 3 1500 1500 1500
राहता क्विंटल 1 1000 1000 1000
पुणे लोकल क्विंटल 136 500 1000 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1200 1200 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1250
मुंबई लोकल क्विंटल 71 1500 2000 1800
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 1000 1000 1000