Batata bajar bhav  : आजचे बटाटा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे बटाटा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत  (Batata bhav 2023)    

शेतमाल : बटाटा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/05/2023
नाशिक क्विंटल 1408 950 1450 1300
जळगाव क्विंटल 200 800 1300 1000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 1020 800 1200 1000
राहूरी क्विंटल 65 600 1800 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8470 900 1400 1150
खेड-चाकण क्विंटल 900 1300 1800 1550
श्रीरामपूर क्विंटल 210 1000 2000 1700
भुसावळ क्विंटल 2 2000 2000 2000
सातारा क्विंटल 258 1000 1600 1300
राहता क्विंटल 210 400 1500 900
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 565 1000 1700 1350
पुणे लोकल क्विंटल 6805 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1000 1300 1150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 824 700 1200 950
नागपूर लोकल क्विंटल 3150 900 1300 1200
पेन लोकल क्विंटल 375 1600 1800 1600
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1500 1200
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 5 1500 2000 1750