Batata bajar bhav  : आजचे बटाटा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे बटाटा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत  (Batata bhav 2023)    

शेतमाल : बटाटा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/04/2023
नाशिक क्विंटल 935 700 1400 1200
जळगाव क्विंटल 200 800 1200 1000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 1509 600 1300 950
राहूरी क्विंटल 83 700 1500 1150
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7269 1000 1400 1200
खेड-चाकण क्विंटल 600 1100 1600 1350
श्रीरामपूर क्विंटल 190 1000 2000 1600
सातारा क्विंटल 115 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 200 1300 1500 1400
पुणे लोकल क्विंटल 6522 1000 1600 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1300 1300 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 1117 500 1000 750
नागपूर लोकल क्विंटल 3920 1000 1300 1225
वाई लोकल क्विंटल 18 1300 1700 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 28 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 27 1200 1600 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1400 1200
अकलुज तळेगाव क्विंटल 195 1200 1300 1300