Batata bajar bhav  : आजचे बटाटा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे बटाटा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत  (Batata bhav 2023) 

शेतमाल : बटाटा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/05/2023
अकोला क्विंटल 1425 800 1300 1100
नाशिक क्विंटल 1390 1100 1450 1250
जळगाव क्विंटल 225 800 1250 1000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 24 500 1800 1200
औरंगाबाद क्विंटल 750 800 1200 1000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 241 1300 1450 1400
राहूरी क्विंटल 89 800 1600 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9859 800 1300 1050
श्रीरामपूर क्विंटल 150 1000 2000 1550
भुसावळ क्विंटल 58 2000 2000 2000
राहता क्विंटल 130 1400 1500 1450
हिंगणा क्विंटल 2 1500 1500 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 1100 600 1400 1200
पुणे लोकल क्विंटल 163 1000 1900 1450
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1100 1300 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 897 700 1600 1150
नागपूर लोकल क्विंटल 1225 900 1200 1125
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 190 1500 1800 1600
पेन लोकल क्विंटल 525 1600 1800 1600
रामटेक लोकल क्विंटल 18 1400 1600 1500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 8000 10000 9000
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 5 1600 1800 1700