Batata bajar bhav  : आजचे बटाटा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे बटाटा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत  (Batata bhav 2023) 

शेतमाल : बटाटा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/05/2023
अकोला क्विंटल 1060 800 1300 1100
नाशिक क्विंटल 1375 1050 1500 1300
जळगाव क्विंटल 200 800 1200 1000
राहूरी क्विंटल 44 1500 1900 1700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7034 800 1400 1100
खेड-चाकण क्विंटल 1000 1300 1800 1550
श्रीरामपूर क्विंटल 200 1000 2000 1500
भुसावळ क्विंटल 93 2000 2000 2000
सातारा क्विंटल 244 1000 1600 1300
राहता क्विंटल 105 1400 1500 1450
हिंगणा क्विंटल 2 1500 1500 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 495 650 2000 1300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 939 700 1400 1050
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 765 1400 1800 1600
पुणे लोकल क्विंटल 5154 1000 2200 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1400 1400 1400
नागपूर लोकल क्विंटल 2800 900 1200 1125
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 80 1200 1800 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1600 2000 1800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1300 1400 1350