Batata bajar bhav  : आजचे बटाटा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे बटाटा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत  (Batata bhav 2023) 

शेतमाल : बटाटा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/05/2023
जळगाव क्विंटल 325 800 1200 1000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 1279 800 1300 1050
राहूरी क्विंटल 70 1000 2000 1500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 6266 900 1300 1100
श्रीरामपूर क्विंटल 180 1000 2000 1550
हिंगणा क्विंटल 2 1500 1500 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 718 650 1400 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 939 1000 1500 1250
पुणे लोकल क्विंटल 6486 1000 2200 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1200 1200 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 312 1000 1000 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 2900 900 1200 1125
पेन लोकल क्विंटल 675 1600 1800 1600
कामठी लोकल क्विंटल 7 1200 1600 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1400 1200