Batata bajar bhav  : आजचे बटाटा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे बटाटा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत  (Batata bhav 2023) 

शेतमाल : बटाटा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/05/2023
जळगाव क्विंटल 300 800 1225 1000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 640 500 1100 800
श्रीरामपूर क्विंटल 180 1000 2000 1500
भुसावळ क्विंटल 36 2000 2000 2000
राहता क्विंटल 70 1500 1500 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 1004 650 2000 1100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 840 1000 1400 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1200 1200 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 375 500 1000 750
पेन लोकल क्विंटल 450 1600 1800 1600