Batata bajar bhav  : आजचे बटाटा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे बटाटा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत  (Batata bhav 2023) 

शेतमाल : बटाटा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/05/2023
नाशिक क्विंटल 1130 900 1500 1350
जळगाव क्विंटल 250 800 1300 1000
राहूरी क्विंटल 67 900 1600 1250
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7592 900 1300 1100
खेड-चाकण क्विंटल 1000 1200 1800 1600
श्रीरामपूर क्विंटल 200 1000 2000 1700
भुसावळ क्विंटल 91 2000 2000 2000
सातारा क्विंटल 10 1000 1600 1300
राहता क्विंटल 164 700 1500 1100
सोलापूर लोकल क्विंटल 401 700 1300 1150
पुणे लोकल क्विंटल 7017 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1200 1200 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 516 800 1100 950
जुन्नर लोकल क्विंटल 114 800 1500 1000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 114 500 1500 1200
नागपूर लोकल क्विंटल 2800 900 1200 1125
रामटेक लोकल क्विंटल 20 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 10 1200 1600 1400
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 10 1500 2000 1750
अकलुज तळेगाव क्विंटल 125 1200 1500 1300