Bajari bajar bhav today : आजचे बाजरी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे बाजरी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bajari bhav 2023)  

शेतमाल : बाजरी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2023
अमरावती क्विंटल 3 1900 2150 2025
दोंडाईचा क्विंटल 483 1904 2253 2100
नंदूरबार क्विंटल 22 2210 3015 2725
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 1700 2100 1900
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 131 1931 2690 2351
जालना हिरवी क्विंटल 378 1800 2440 2388
चोपडा हिरवी क्विंटल 450 2092 2301 2231
छत्रपती संभाजीनगर हिरवी क्विंटल 50 1900 2500 2200
पैठण हिरवी क्विंटल 36 2250 2480 2331
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 450 1900 2501 2325
दौंड-केडगाव हिरवी क्विंटल 80 1800 3100 2500
गंगापूर हिरवी क्विंटल 32 2025 2455 2240
देवळा हिरवी क्विंटल 30 2310 2655 2515
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 36 1800 2300 2100
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 24 2299 2850 2650
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 2961 2961 2961
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 16 2200 2300 2300
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 17 1800 2200 2200
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 12 2200 2200 2200
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 81 2250 2371 2330
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 3 1930 1930 1930
जळगाव लोकल क्विंटल 59 2000 2500 2225
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 22 2450 2450 2450
मुंबई लोकल क्विंटल 479 2700 4200 3600
अमळनेर लोकल क्विंटल 600 2000 2305 2305
कोपरगाव लोकल क्विंटल 3 1900 1900 1900
पुणे महिको क्विंटल 611 2700 2800 2750