Bajari bajar bhav today : आजचे बाजरी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे बाजरी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bajari bhav 2023)  

शेतमाल : बाजरी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/05/2023
नंदूरबार क्विंटल 39 2310 3020 2625
पाचोरा क्विंटल 120 2400 2520 2451
करमाळा क्विंटल 1 2400 2400 2400
मंगळवेढा क्विंटल 2 2500 2500 2500
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 127 2200 2700 2400
जालना हिरवी क्विंटल 542 1850 2680 2350
छत्रपती संभाजीनगर हिरवी क्विंटल 85 2100 2570 2335
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 800 2000 2490 2200
परतूर हिरवी क्विंटल 11 2200 2500 2351
दौंड-पाटस हिरवी क्विंटल 8 1800 2700 2000
देवळा हिरवी क्विंटल 1 2090 2800 2560
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 78 2000 2500 2300
बीड हायब्रीड क्विंटल 198 2000 2745 2391
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 27 2061 3000 2511
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 48 2175 2200 2200
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 18 2200 2300 2300
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 178 1825 2400 2120
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 4 1800 2200 2200
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 65 2261 2329 2299
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 11 2411 2411 2411
मुंबई लोकल क्विंटल 36 2700 4200 3600
अमळनेर लोकल क्विंटल 1000 1935 2300 2300
पुणे महिको क्विंटल 615 2900 3100 3000