Bajari bajar bhav today : आजचे बाजरी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे बाजरी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bajari bhav 2023)  

शेतमाल : बाजरी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/05/2023
अमरावती क्विंटल 3 2100 2300 2200
शहादा क्विंटल 266 2000 2801 2400
दोंडाईचा – सिंदखेड क्विंटल 30 2001 2023 2015
कळवण क्विंटल 10 2100 2200 2100
सिल्लोड क्विंटल 37 2050 2100 2100
वैजापूर क्विंटल 155 1900 2305 2170
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 61 1600 2515 2051
जालना हिरवी क्विंटल 447 1850 2225 2065
पैठण हिरवी क्विंटल 67 1880 2156 2000
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 300 1800 2350 2200
परतूर हिरवी क्विंटल 44 2100 2240 2146
गंगापूर हिरवी क्विंटल 105 1800 2212 2067
देवळा हिरवी क्विंटल 10 1700 2675 2285
चिखली हायब्रीड क्विंटल 6 1900 2300 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 144 1791 2651 2192
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 110 1800 2640 2640
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 34 2491 2564 2550
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 35 2300 2300 2300
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2000 2000
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 174 1800 2581 2200
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 36 2339 2375 2339
जळगाव लोकल क्विंटल 40 1965 2165 2150
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 86 2000 2250 2100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 13 2001 2152 2100
मंठा लोकल क्विंटल 28 2300 2300 2300
पुणे महिको क्विंटल 395 2900 3300 3100
केज महिको क्विंटल 10 1500 2280 1601