Bajari bajar bhav today : आजचे बाजरी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे बाजरी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bajari bhav 2023)   

शेतमाल : बाजरी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/04/2023
अमरावती क्विंटल 3 1900 2150 2025
दोंडाईचा क्विंटल 158 2100 2500 2471
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 2400 2400 2400
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 98 1961 2650 2401
जालना हिरवी क्विंटल 116 2201 2801 2650
छत्रपती संभाजीनगर हिरवी क्विंटल 24 1800 3631 2216
पैठण हिरवी क्विंटल 45 2450 2750 2600
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 525 1851 2540 2351
धुळे हायब्रीड क्विंटल 366 2000 2526 2350
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 156 2011 3900 2500
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 27 1725 3315 2600
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 15 2700 2700 2700
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 41 2400 2500 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3300 4000 3650
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 10 1902 3000 1902
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 12 2400 2400 2400
मुंबई लोकल क्विंटल 16 2700 4200 3600
अमळनेर लोकल क्विंटल 1200 2250 2432 2432
पुणे महिको क्विंटल 416 2900 3000 2950