Bajari bajar bhav today : आजचे बाजरी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे बाजरी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bajari bhav 2023) 

शेतमाल : बाजरी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/05/2023
शहादा क्विंटल 354 1900 2035 2010
कळवण क्विंटल 20 2500 2500 2500
राहता क्विंटल 23 2412 2412 2412
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 233 1700 2351 2112
जालना हिरवी क्विंटल 710 1850 2251 2050
औरंगाबाद हिरवी क्विंटल 76 1965 2151 2058
पैठण हिरवी क्विंटल 105 1995 2171 2085
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 500 1861 2372 2200
रावेर हिरवी क्विंटल 14 2330 2380 2330
दौंड हिरवी क्विंटल 11 1800 2258 2100
गंगापूर हिरवी क्विंटल 109 1775 2271 2114
देवळा हिरवी क्विंटल 11 2335 2625 2505
माजलगाव हायब्रीड क्विंटल 69 1800 2450 2000
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 287 1850 2560 2410
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2200 2200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2900 3200 3000
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 174 1550 2420 2000
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 11 1900 2000 2000
कुर्डवाडी-मोडनिंब हायब्रीड क्विंटल 3 2600 2600 2600
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 17 1811 2451 2340
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 40 2150 2250 2200
पुणे महिको क्विंटल 398 3000 3400 3200