Bajari bajar bhav today : आजचे बाजरी बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे बाजरी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bajari bhav 2023) 

शेतमाल : बाजरी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/05/2023
अमरावती क्विंटल 3 2100 2250 2175
शहादा क्विंटल 365 1881 2052 1911
दोंडाईचा – सिंदखेड क्विंटल 8 1911 2009 2009
सिल्लोड क्विंटल 23 2100 2150 2150
वैजापूर क्विंटल 150 1975 2320 2160
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 224 1815 2225 2035
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 163 1200 2336 1950
जालना हिरवी क्विंटल 823 1800 2200 2000
पैठण हिरवी क्विंटल 50 2000 2200 2127
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 400 1861 2400 2200
परतूर हिरवी क्विंटल 43 2201 2410 2300
गंगापूर हिरवी क्विंटल 66 1700 2200 2091
देवळा हिरवी क्विंटल 25 2300 2530 2415
धुळे हायब्रीड क्विंटल 428 1800 2165 1950
चिखली हायब्रीड क्विंटल 9 2100 2200 2150
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 315 1954 2781 2500
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 31 2580 2580 2580
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 80 2200 2500 2500
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 33 2000 2100 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2900 3200 3000
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 138 1849 2500 2200
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 35 1800 2000 1900
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 13 2445 2591 2445
जळगाव लोकल क्विंटल 57 2160 2315 2160
जलगाव – मसावत लोकल क्विंटल 79 2225 2225 2225
मुंबई लोकल क्विंटल 60 2700 4200 3600
अमळनेर लोकल क्विंटल 1000 1600 1991 1681
कोपरगाव लोकल क्विंटल 16 1600 2465 2317
पुणे महिको क्विंटल 400 3000 3200 3100
केज महिको क्विंटल 5 2500 2500 2500