Amba Bajar Bhav Today : आजचे आंबा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे आंबा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (amba bhav 2023) 

शेतमाल : आंबा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2023
जळगाव क्विंटल 25 3500 4500 4000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 234 3500 10000 6750
नाशिक हापूस क्विंटल 340 15000 25000 20000
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 6008 10000 26000 17000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 33 6000 8000 7000
मुंबई – फ्रुट मार्केट लोकल क्विंटल 11972 5000 12000 8500
रामटेक लोकल क्विंटल 15 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 19 1000 2000 1500
जळगाव मद्रास क्विंटल 15 7000 9000 8000
सोलापूर नं. १ नग 157 2000 3600 2800
सोलापूर नं. १ क्विंटल 169 1000 6000 3000