Amba Bajar Bhav Today : आजचे आंबा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे आंबा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (amba bhav 2023) 

शेतमाल : आंबा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/05/2023
श्रीरामपूर क्विंटल 30 4000 7000 6000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 346 1500 3000 2250
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 6416 10000 18000 14000
जळगाव लोकल क्विंटल 15 7000 9000 8000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 48 6000 10000 8000
नागपूर लोकल क्विंटल 3000 1000 3000 2500
मुंबई – फ्रुट मार्केट लोकल क्विंटल 7744 4000 14000 9000
कामठी लोकल क्विंटल 49 1000 2000 1500
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 2800 2800 2800
सोलापूर नं. १ नग 275 1200 2600 1600
सोलापूर नं. १ क्विंटल 467 1000 5500 3500
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 3896 1000 2000 1875