Amba Bajar Bhav Today : आजचे आंबा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे आंबा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (amba bhav 2023) 

शेतमाल : आंबा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/05/2023
औरंगाबाद क्विंटल 1161 3000 8000 5500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 220 3000 6000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 30 4000 8000 6000
भुसावळ क्विंटल 3 5000 5000 5000
नाशिक हापूस क्विंटल 490 12000 25000 18000
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 8175 10000 18000 14000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 270 3000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 15 6000 9000 7000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 195 6000 10000 8000
नागपूर लोकल क्विंटल 1893 1000 2800 2250
मुंबई – फ्रुट मार्केट लोकल क्विंटल 6446 4000 12000 8000
राहता लोकल क्विंटल 2 9000 9000 9000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3500 4500 4000
सोलापूर नं. १ नग 182 1200 2400 1400
सोलापूर नं. १ क्विंटल 133 1000 5000 3000
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 1000 1500 2000 1875