Amba Bajar Bhav Today : आजचे आंबा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे आंबा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (amba bhav 2023) 

   

शेतमाल : आंबा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 118 5500 9000 7250
भुसावळ क्विंटल 4 4000 4000 4000
नाशिक हापूस क्विंटल 382 15000 25000 20000
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 408 10000 30000 20000
नागपूर कलमी क्विंटल 2326 1500 2000 1875
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 109 5000 8000 6500
मुंबई – फ्रुट मार्केट लोकल क्विंटल 11813 6000 10000 8000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 16 1500 2500 2000
जळगाव मद्रास क्विंटल 8 6000 11000 8500
सोलापूर नं. १ नग 168 1500 3600 2400
सोलापूर नं. १ क्विंटल 244 1000 5000 3100
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 3000 2000 3000 2750