Amba Bajar Bhav Today : आजचे आंबा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे आंबा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (amba bhav 2023) 

शेतमाल : आंबा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 249 3500 12000 7750
श्रीरामपूर क्विंटल 27 4000 8000 6000
भुसावळ क्विंटल 16 5000 5000 5000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 258 3000 5000 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 25 8000 11000 9000
धाराशिव लोकल क्विंटल 9 2500 6500 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 63 6000 10000 8000
नागपूर लोकल क्विंटल 3000 1000 2500 2125
रामटेक लोकल क्विंटल 14 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
सोलापूर नं. १ नग 103 2000 2800 2400
सोलापूर नं. १ क्विंटल 197 1000 4000 3000
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 3762 1000 1500 1425