Aale Bajar Bhav Today : आजचे आले बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे आले बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (aale bhav 2023)    

शेतमाल : आले
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2023
जळगाव क्विंटल 20 7000 13000 10000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 10 5000 14000 9500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 680 1300 1450 1350
पाटन क्विंटल 3 3500 4500 4000
राहता क्विंटल 4 10000 16000 13000
पुणे लोकल क्विंटल 263 7000 13300 10150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 8 8000 10000 9000
नागपूर लोकल क्विंटल 720 9000 14000 12750
मुंबई लोकल क्विंटल 954 10000 18000 14000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 700 1500 1100
कराड लोकल क्विंटल 12 11000 12000 12000
पलूस लोकल क्विंटल 5 10000 12000 11000
कामठी लोकल क्विंटल 1 10000 11000 10500