Aale Bajar Bhav Today : आजचे आले बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे आले बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (aale bhav 2023)    

शेतमाल : आले
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 11 5000 9000 7000
राहता क्विंटल 3 10000 14000 12000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 3 12000 15000 13500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 7000 8000 7500
कराड लोकल क्विंटल 15 11000 12000 12000
वाई लोकल क्विंटल 8 10000 14000 12000
कामठी लोकल क्विंटल 2 8000 10000 9000